Aktualności


Nowosci wśród tachografów cyfrowych

Aby położyć kres najbardziej powszechnym nadużyciom w istniejącym obecnie systemie tachografów analogowych konieczne stało się wprowadzenie nowych zaawansowanych urządzeń, takich jak urządzenia rejestrujące, wyposażone w urządzenia elektroniczne. Zgodnie z rozporządzeniem 2135/1998 Unia Europejska postanowiła więc wprowadzić tachograf cyfrowy. Tym samym dni tachografu analogowego są już policzone. Zgodnie z nowymi wytycznymi wszystkie nowe pojazdy podlegające do tej pory obowiązkowemu wyposażeniu w analogowe urządzenia rejestrujące, podlegać będą również obowiązkowi wyposażenia w cyfrowe urządzenie rejestrujące.

Nie ma jednoznacznych wymagań odnośnie wymiany urządzeń rejestrujących analogowych na cyfrowe. Wyjątek stanowią pojazdy o ciężarze max > 12 t, służące do przewozu towarów oraz pojazdy przystosowane do przewozu powyżej 9 osób (łącznie z kierowcą) i ciężarze max > 10 t. Jeżeli w tych pojazdach, zarejestrowanych po 01.01.1996 r. nastąpiło uszkodzenie analogowego urządzenia rejestrującego należy zainstalować cyfrowe urządzenie rejestrujące.

Data wprowadzenia cyfrowych urządzeń rejestrujących była kilkakrotnie przesuwana. W chwili obecnej ustalono ją na 5 sierpnia 2005 r. i nie ma żadnego oficjalnego stanowiska w sprawie jej dalszego przesunięcia ( stanowisko Parlamentu Europejskiego , który postulował o przesunięcie daty wprowadzenia tachografu cyfrowego na 5 sierpnia 2006 r. wymaga akceptacji przez Komisję Europejską, która pozostaje przy obowiązującej dacie 5 sierpnia 2005r.) Ponieważ System DTCO dotyczyć będzie generalnie tylko nowych pojazdów, przez kilka lat równolegle będą funkcjonowały dwa systemy: analogowy i cyfrowy.

Podstawę systemu DTCO stanowi cyfrowe urządzenie rejestrujące, składające się z trzech elementów:

Przyrządu rejestrującego , w skład którego wchodzą:
Klawisze sterujące
Wyświetlacz
Czytniki kart chipowych
Drukarka
Złącze kalibracji i kopiowania danych
Inteligentnego czujnika ruchu
KITAS 2171 dostarcza dane o ruchu pojazdu do przyrządu rejestrującego. Na podstawie tych danych przyrząd rejestrujący wyznacza prędkość pojazdu oraz przebytą drogę.
Transmisja danych pomiędzy czujnikiem ruchu a przyrządem rejestrującym jest zabezpieczona poprzez zastosowanie najbardziej bezpiecznego algorytmu szyfrowania danych.

3.Kart chipowych

Wprowadzone zostały 4 rodzaje kart chipowych:

Karta kierowcy - Tryb eksploatacyjny - Zapis czasów pracy, prowadzenia pojazdu, dyspozycyjności i odpoczynku, a także przebytej drogi, błędów i zdarzeń. Karta warsztatowa - Tryb kalibracji - Identyfikuje autoryzowany warsztat oraz umożliwia aktywację i kalibrację DTCO.

Karta przedsiębiorstwa - Tryb przedsiębiorstwa - Identyfikuje przedsiębiorstwo oraz umożliwia wyświetlanie, drukowanie i kopiowanie danych dot. przedsiębiorstwa. Karta kontroli - Tryb kontroli - Identyfikuje organ kontroli oraz umożliwia wyświetlanie, drukowanie i kopiowanie wszystkich zapisanych danych.

Wszystkie dane z tachografu przechowywane są w wewnętrznej pamięci przyrządu rejestrującego i na kartach chipowych.

Dane przechowywane są :

365 dni w pamięci przyrządu rejestrującego 28 dni na karcie kierowcy w przypadku pozostałych kart - zależy od liczby aktywności oraz ilości danych

Każde państwo, związane z wprowadzeniem cyfrowych urządzeń rejestrujących musi przygotować szereg regulacji prawnych, obejmujących takie zagadnienia jak:

Personalizacja i dystrybucja kart
Sieć TACHONET
Zasady zatwierdzania i funkcjonowania Warsztatów
Archiwizowanie danych
Przesyłanie danych
Analiza wypadkowa Kontrole w firmach i na drogach
Wymiana tachografów